Velká atletika2018-08-12T16:20:55+00:00

Velká atletika 11 – 15 let (5. – 8. třída)

Chodíte na gymnázium, do jazykové školy, či na normální základní školu a chcete dělat atletiku?

Přijďte k nám, jste vítáni.

Dělali jste jiný sport a chcete začít s atletikou?

Přijďte k nám, jste vítáni.

Děti se seznamují se všemi atletickými disciplínami – sprinty, běhy na střední a dlouhé tratě, překážkové běhy, dálka, výška, skok o tyči, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, oštěpem, diskem, kladivem, které dále trénují a pomalu se specializují na určitou disciplínu.

Dále hrají sportovní hry – basketbal, volejbal, házenou, kopanou, florbal a mnoho netradičních sportovních her jako softball, brennball, ultimate…

Děti absolvují první atletické závody, zejména veřejné závody a pražské přebory. Vybraní se pak dále účastní městských přeborů družstev mladšího a staršího žactva, v případě úspěchu dojdou až na republikovou úroveň.

Další informace:

Viz kontakty u vedoucích skupin.

Popřípadě na Musil89@seznam.cz (Daniel Musil – vedoucí SPS při SK ZŠ Jeseniova)

Placení

Členské příspěvky – úhrada za cvičení bude provedena bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu.

Příspěvky = 1600 Kč na školní pololetí.

Variabilní symbol se vygeneruje na přihlášce automaticky při přihlášení.