Jeseniova

Sportovní třídy

 

Sportovní třídy ZŠ Jeseniova jsou součástí Sportovního střediska (SpS), které při SK Jeseniova zřizuje Český atletický svaz. SpS je jedním z článků péče o talentovanou mládež podporovanou MŠMT ČR.

Sportovní třídy ZŠ Jeseniova jsou zařazeny Českým atletickým svazem mezi nejlepší v Praze a i mezi nejlepší v ČR. 

V každém novém školním roce se opět na ZŠ Jeseniova otevírá od 6. ročníku sportovní třída s atletickým zaměřením. 

Správný chod sportovních tříd garantuje Českému atletickému svazu Sportovní klub Jeseniova a osobně pak profesionální trenéři Mgr. Tomáš Korbel (Vedoucí trenér sportovních tříd) a Mgr. Daniel Musil (šéftrenér SPS). Výuka je vedena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit předcházíme předčasné specializaci. Třída je výběrová i po stránce prospěchové (průměr do 2,0). Pravidelné a povinné jsou roční lékařské prohlídky u sportovního lékaře.

 

Výuka

 

 • v plném rozsahu učebních dokumentů 16847/96-2 - Základní škola
 • anglického, německého a francouzského jazyka
 • informatika je zajišťována ve vlastní počítačové učebně
 • 2 - 4 sportovní soustředění (podzim - kondice (9. třída), zima - lyžařský výcvik, jaro - atletika, léto - kondice + atletika (výběrově 6.-9. třída))

 

AKTIVITY TV A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY:

 • atletické disciplíny - sprinty, běhy na střední a dlouhé tratě, překážkové běhy, rozestavné běhy, dálka, výška, trojskok, skok o tyči, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, oštěpem, diskem, kladivem, absolvování víceboje
 • základy gymnastiky, aerobiku, úpolů, běžeckého a sjezdového lyžování
 • sportovní hry - basketbal, volejbal, házená, florbal, kopaná, softball, brennball, ultimate, kimball a mnoho dalších netradičních a drobných sportovních her v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
 • plavání
 • sauna

 

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY:

 • 270 m dlouhá atletická dráha s umělým povrchem + sektory pro skok vysoký, skok o tyči, skok daleký a sektory pro vrhačské disciplíny
 • nakloněná rovinka
 • 60 m krytá dráha
 • 2 tělocvičny
 • 2 posilovny
 • beach volejbalový kurt
 • 3 víceúčelová hřiště
 • sauna
 • pronajatý bazén v prostorách SPŠ Třebešín

 

NA SPORTOVNÍ TŘÍDY NAVAZUJÍ:

 • sportovní gymnázia (v současné době studují ve všech ročnících 3 naši absolventi)
 • sportovní centrum mládeže ČAS (v současné době zařazeno 8 členů našeho oddílu)

Zájemci kteří jsou již registrovanými atlety v jiných oddílech:

 •  S přijetím do sportovní třídy se žáci stávají členy SpS - sportovní třídy, do SpS jsou zařazováni členové sportovního klubu, u kterého je SpS zřízeno. Z toho plyne povinnost přestupu do našeho klubu v nejbližším přestupním termínu.