Jeseniova

Valná hromada SK ZŠ Jeseniova

V souladu se stanovami SK ZŠ Jeseniova z.s. svolává výkonný výbor SK ZŠ Jeseniova

valnou hromadu klubu, která se bude konat dne 12.6.2017 od 19,00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Jeseniova.

Právo účasti má každý řádný člen SK ZŠ Jeseniova starší 18 let.