Jeseniova

Příměstské tábory 2018

Všechny turnusy jsou plně obsazeny!!! V případě uvolnění místa se přihlášeným náhradníkům ozveme!

 

LETNÍ HRÁTKY S JESKOU 2018

3 turnusy příměstského tábora

1. turnus – 9. – 13. 7. 2018

2. turnus – 16. – 20. 7. 2018

3. turnus – 27. – 31. 8. 2018

 

O Vaše děti se postaráme vždy od 8 do 17 hod.

 

Kdo se může tábora zúčastnit?

 

Všechny děti ve věku 6 – 12 let bez ohledu na to, zda k nám chodí na atletiku! Jedinou podmínkou u nejmladších dětí je absolvování 1. třídy.

 

Kolik to stojí?

 

Cena 500 Kč za den, tedy 2500 Kč za celý tábor.

 

Sleva pro sourozence! První dítě platí plnou cenu, druhé a další o 100 Kč za den méně!!! (př. První dítě 5x500 Kč, druhé 5x400 Kč, tzn. 2500 + 2000 = 4500 Kč celkem).

 

Jaká je kapacita jednotlivých turnusů?

 

Kapacita je omezena na 30 míst na každém turnusu.

 

Turnus proběhne při počtu přihlášených 20 a více!

 

Přednost budou mít zájemci o všech pět dní turnusu.

 

Co nabízíme?

 

Nabízíme pohybové aktivity všeho druhu, které budou vhodně doplněny i činnostmi nesportovními (výtvarka, táborák, piknik).

 

V každém turnusu děti čeká jeden celodenní výlet.

 

Jeden den v případě hezkého počasí večerní táborák/piknik a možnost přespání na školním hřišti nebo ve školní tělocvičně.

 

Konkrétní program bude přihlášeným zaslán do konce školního roku 2017/2018.

 

Oběd zajištěn každý den ve vynikající školní jídelně (při výletu balíček). Dostatek tekutin zajištěn, přesto musí mít děti vlastní pití.

 

Sportovní oblečení, sportovní obuv a kladný vztah ke sportu nutností!!!

 

Kdo a kde se o Vaše děti postará?

 

V průběhu tábora se bude o děti starat pět vedoucích, kteří jsou všichni vyškolení trenéři atletiky s trenérskou licencí.

 

Domovem nám bude vynikající zázemí areálu Základní školy Jeseniova, Jeseniova 96/2400, Praha 3, které nabízí možnost vyžití na atletickém hřišti, dvou víceúčelových hřištích a beachvolejbalovém kurtu. V případě nepříznivého počasí škola poskytuje klubovnu, multimediální učebnu, 2 tělocvičny a běžecký tunel.

 

Jak se můžete přihlásit?

 

Řádná přihláška má dvě části:

 

1) Vyplnit přihlašovací formulář na našich webových stránkách (odkaz zde: http://www.jeseniova.cz/prihlasky/soustredeni) a odevzdat nám (osobně nebo zaslat na Jeska.tabor@email.cz) co nejdříve papírovou přihlášku, která Vám po odeslání přihlášky přijde na Váš e-mail.

2) Do 16. 2. 2018 zaplatit celou částku za tábor! (dohoda možná; později přihlášení od nás obdrží individuální informace o platbě)

 

Číslo účtu: 1469329/0800. Při platbě, prosíme, vždy uvádějte variabilní symbol přidělený systémem.

 

Pokud nebude v daném termínu platba zaplacena, budete ze seznamu účastníků automaticky vyškrtnuti a místo bude nabídnuto nahradníkům!!!

 

Pro pořadí přihlášek je rozhodující pořádí v seznamu přihlášených přes webový formulář.

 

Při nástupu na tábor je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti, jehož formulář od nás obdržíte spolu s informacemi k programu tábora.

 

Mimoodílové děti (ty, které k nám nechodí na Malou ani Velkou atletiku) musí nejpozději první den tábora k přihlášce dodat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (postačí oskenované např. ze školy v přírodě), jinak se tábora nebudou moci účastnit! 

 

Storno poplatky

 

Při odhlášení z tábora do 30. 4. 2018 se účtuje storno poplatek ve výši 50 % zaplacené částky.

 

Při pozdějším odhlášení se účtuje storno poplatek ve výši 100 % zaplacené částky.

 

Pouze v případě předložení originálu lékařské zprávy, v níž je konstatován zdravotní stav, který není slučitelný s účastí Vašeho dítěte na táboře, Vám vrátíme celou částku.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

 

Táborový email: jeska.tabor@email.cz - slouží pouze pro věci týkající se příměstských táborů!!!

 

Telefonní spojení na hlavní organizátory tábora:

            Vlach Jan – 777 785 688, Velcová Vendula - 724 819 669

 

Těšíme se v létě na shledanou

 

Akce probíhá za podpory Městské části Praha 3 a ZŠ Jeseniova.