Jeseniova

Malá atletika začínáme

Cvičení „Malá atletika“

od 3.10.2017 začínáme !!!

 všechny skupiny budou cvičit na hřišti (v případě deště tělocvičny)

Červená skupina 14,30 - 15,30 hod. předškoláci + 1. třída

Modrá a žlutá skupina 15,30 - 16,30 hod. 1. třída + 2. třída 

Zelená  a oranžová skupina 16,30 - 17,30 hod. 3. třída

Fialová a růžová skupina 16,30 - 17,30 hod. 4. třída

První hodinu budeme vybírat originál přihlášek a zdravotní potvrzení !!

Na převlékání jsou určeny šatny u tělocvičen -  jsou označeny skupinou. Děti si na začátku cvičení vyzvednou trenéři na hřišti.

Děti, které přichází ze školní družiny se po cvičení do školní družiny vrací. Dětem je třeba zapsat do notýsku ŠD, že budou odcházet na Malou atletiku.

Na hřiště mají děti přístup až se začátkem cvičení spolu s trenéry!!

Před a po cvičení je vyhrazen prostor pro děti i doprovod na lavičkách u altánů!!