Jeseniova

APRÍLOVÝ BĚH

24.ročník Aprílového běhu

3.4.2018 

 

Začátek závodů: 9,30 hod.

Prezentace závodníků: končí v 9,15 hod. u startu na Židovských pecích

Místo konání: tratě –  park Židovské pece, Praha 3

 

Přihlášky: vyplnit excelovou tabulku    Fornulář přrihláška AB.xls  a odeslat a email: sport@zsjeseniova.cz 

                                                             nejpozději do 28.3. do 18,00 hod.

Omezení: maximálně 10 závodníků (5 dívek + 5 chlapců) v jedné kategorii z každé zúčastněné školy, závod je otevřen i pro příchozí jednotlivce

Ceny: pro všechny zúčastněné jsou připraveny drobné ceny a nápoj, pro prvních 6 v kategorii diplom, medaile a věcné ceny

Každá zúčastněná škola obdrží u prezentace míč.

 

Doprovodná akce: v rámci závodu proběhne dobrovolná sbírka

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

společný projekt České televize a NADACE