Jeseniova

Zápis pro školní rok 2017/2018

                  bude probíhat elektronicky přes webové stránky klubu

                  zahájen bude ve čtvrtek 7.9. v 21,00 hod. 

  • Na www.jeseniova.cz  je záložka přihlášky, zde vyberete Malá atletika, dále vyberete skupinu, do které chcete dítě zapsat  a vyplníte formulář přihlášky. Na email uvedený v přihlášce bude zaslán odkaz na vyplněný formulář. Vytištěný formulář  necháte potvrdit u dětského lékaře. Po přihlášení zkontrolujte, zda je přihláška řádně v seznamu, nebo jestli jsre už zařazeni mezi náhradníky.

  • Vyplněnou přihlášku (včetně lékařské prohlídky) odevzdejte na první hodině cvičení 3.10.2017  - pokud nebude přihláška odevzdána,  bude místo uvolněno pro další zájemce.
  •  Členské příspěvky:1 600 Kč  za školní pololetí platba na účet klubu:  1469329/0800 uhradit do první hodiny cvičení VS bude vygenerován počítačem při tisku přihlášky.                                     
  •   Od 1. do 6.9. 2017 je možné využít přihlášení dětí, které byly v loňském roce vybráni trenéry pro přednostní zápis (jedná se o děti, které pravidelně navštěvovaly hodiny cvičení a aktivně se do nich zapojovaly).  Děti byly vybírány jen ze skupin předškoláků a prvňáků.