Jeseniova

TV turnaj 6.C + 7.C 19.12.2013 - Praha-Jeseniova